ĐỜI SỐNG XÃ HỘI SỐ

KHOA HỌC

Viện SocialLife gửi thư mời viết bài cho Sách chuyên đề: SocialLife Review

Tháng Chín 26, 2023 10:30 sáng
Chia sẻ
Share

SLO – Thư mời viết bài SÁCH CHUYÊN ĐỀ: SOCIAL LIFE REVIEW – Đời sống xã hội Việt Nam đương đại – Số chuyên đề Tạp chí Religion and Social Communication (ARC)

Yellow Orange Simple Call For Volunteer Facebook Post Copy 1

Lời mời

Hoạt động nghiên cứu và xuất bản của Viện Social Life về Đời sống Việt Nam đương đại là một trong những hướng đi chính trong suốt thời gian qua, thể hiện qua việc xuất bản bộ sách “Đời sống Việt Nam đương đại” (gồm ba tập) và được trao giải Sách Hay hạng mục sách nghiên cứu năm 2028. Vì nhiều lý do khách quan, hoạt động xuất bản bị gián đoạn mặc dù hoạt động nghiên cứu vẫn được chúng tôi duy trì thường xuyên và liên tục thời gian qua.

Trong bối cảnh xã hội biến đổi liên tục về đời sống kinh tế, văn hoá xã hội, chúng tôi nhận ra rằng việc đề ra kế hoạch xuất bản phiên bản mới mang tên Social Life Review – Tuyển tập các nghiên cứu mới về Đời sống Việt Nam đương đại trong lúc này thực sự cần thiết không chỉ cho Viện Social Life mà cả cộng đồng học thuật Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu của chương trình này là phác họa một cách cụ thể diện mạo của con người Việt Nam ngày nay. Điều này không chỉ là vấn đề học thuật mà còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của xã hội và con người Việt Nam. Như nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn đã từng nhấn mạnh trong lần giới thiệu tập sách Đời sống xã hội Việt Nam đương đại (tập 3): “Nghiên cứu về diện mạo xã hội Việt Nam trong quá khứ và hiện tại là một nhiệm vụ phức tạp và cấp bách. Chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn về quá khứ để xây dựng tương lai một cách mạnh mẽ và bền vững. Nghiên cứu này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ bản thân mình mà còn đóng góp cơ sở khoa học quan trọng cho việc xây dựng chính sách và chiến lược phát triển xã hội”.

Chính vì vậy, chúng tôi kêu gọi các nhà nghiên cứu đóng góp kiến thức và nỗ lực của mình vào tập sách Social Life Review, để cùng nhau khám phá và hiểu sâu hơn về người Việt Nam và xã hội Việt Nam đương đại. Mỗi bài nghiên cứu trong tập sách này hy vọng sẽ đóng góp quan trọng vào việc hiểu sâu hơn về “Người Việt Nam hôm nay”. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ hợp tác với Asian Research Center for Religion and Social Communication (ARC), Saint John’s University để công bố các bài viết bằng Tiếng Anh theo tiêu chuẩn học thuật của Tạp chí Religion and Social Communication (ARC).

Chủ đề

Tại Việt Nam, quá trình toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động đáng kể đến số lượng lao động di cư trong nội địa và quốc tế. Theo kết quả của cuộc điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015, cho thấy Việt Nam có 13,6% dân số là người di cư và phần lớn những người di cư từ các vùng nông thôn ra thành thị. Ở một dữ liệu khác, báo cáo thống kê Vietnam Migration profile 2016 của IMO về di cư quốc tế đã cho thấy có 6 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài và có 6 triệu người từ nước ngoài di cư đến Việt Nam.

Điều này cho thấy sự dịch chuyển đa chiều đang làm cho bức tranh đời sống xã hội Việt Nam đa dạng. Lực lượng lao động di cư vốn được xem như là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần phân bổ lại lực lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết nhu cầu việc làm của xã hội. Tuy nhiên, họ lại là những đối tượng dễ trở thành những nhóm người bị ngoại vi hóa và dễ bị tổn thương trước những thay đổi của bối cảnh kinh tế xã hội. Họ dễ trở thành lực lượng lao động lao động bấp bênh.

Khái niệm lao động bấp bênh Precariat vốn là một từ mới được ghép từ Precarious (vô sản) và Proletariat (bấp bênh). Precariat được dùng để chỉ một nhóm xã hội luôn trong tình trạng không chắc chắn, nguy cơ thất nghiệp, nghèo đói và thiếu căn tính nghề nghiệp (Standing, 2014). Guy Standing (2016) đã nêu ra những đặc điểm của lao động bấp bênh bao gồm: tính chất công việc linh hoạt, thị trường lao động và cơ hội việc làm bị thu hẹp, không có căn tính nghề nghiệp, công việc không tương xứng với trình độ, sự bất bình đẳng trong quan hệ phân phối và tiếp cận hệ thống phúc lợi xã hội. Khi soi rọi vào đời sống xã hội Việt Nam ngày ngay có thể ở đâu đó ta sẽ bắt gặp những nhóm người như Guy Standing nêu ra nhưng có lẽ chúng ta cần những nghiên cứu khảo sát kỹ lưỡng để lý giải thêm cho những khuynh hướng mới nảy sinh này.

Bên cạnh vấn đề di cư, lao động bấp bênh, vấn đề “số hoá” hay nền kinh kế số là một đặc điểm bao trùm trong đời sống xã hội đương đại. Số hoá không chỉ đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật số mà còn được xem là một hiện tượng/sự kiện xã hội (social facts). Bởi số hoá không đơn thuần chỉ được xem xét dưới chiều cạnh tối ưu hoá máy móc thay cho sức lao động của con người, qua đó gia tăng năng suất lao động mà còn liên quan đến những vấn đề nảy sinh từ các khía cạnh đời sống xã hội như các vấn đề như: sự liên kết xã hội, xu hướng hành vi, ứng xử giữa người với người trong môi trường xã hội số hay vấn đề quản trị xã hội trong bối cảnh xã hội số (digital society).

Tiếp nối chương trình Đời sống Việt Nam đương đại, Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội tổ chức tập hợp các bài viết về các vấn đề liên quan đến vấn đề Di cư, Lao động bấp bênh và Xã hội số cho Tuyển tập Social Life Review. Thông qua chủ đề này, Ban biên tập hi vọng sẽ tạo ra nhiều không gian để các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những nhà nghiên cứu trẻ, có thể tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề của đời sống xã hội Việt Nam đương đại.

Quy trình

Ban biên tập sẽ lựa chọn những bài viết phù hợp với tinh thần và nội dung của chủ đề. Sau khi tập hợp đầy đủ các bài viết, Ban biên tập sẽ mời một số nhà nghiên cứu có uy tín và kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học xã hội có liên quan để phản biện cho bài viết của tác giả. Ban biên tập sẽ gửi các ý kiến nhận xét và phản biện của chuyên gia cho tác giả và tác giả có trách nhiệm phản hồi các ý kiến phản biện từ các chuyên gia một cách công khai và đầy đủ theo tinh thần khoa học.
Sau đó, Ban biên tập sẽ gửi bản thảo cho nhà xuất bản/Tạp chí để tiếp tục biên tập theo tiêu chuẩn của NXB/Tạp chí. Sản phẩm cuối cùng sẽ là Tuyển tập Social Life Review và một số chuyên đề đặc biệt trên Tạp chí Religion and Social Communication (ARC) bao gồm các bài viết đã được lựa chọn.

Định dạng của bài viết

– Bài gửi về cho Ban biên tập phải được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, phông chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 12, cách dòng 1.2pt, cách đoạn 6pt. Độ dài tối thiểu là 20 trang và tối đa 30 trang (không bao gồm phần tài liệu tham khảo). Phần tóm tắt không quá 10 dòng và phải có các từ khóa (từ 3-5 từ khóa).
– Cấu trúc của một bài viết theo chuẩn của bài viết khoa học dùng để đăng các tạp chí khoa học, gồm có các phần sau:
– Tóm tắt bài viết (Abstract)
– Dẫn nhập (Introduction)
– Điểm luận và cơ sở lý luận (Literature Review and Rationale)
– Phương pháp nghiên cứu (Research Methods)
– Phát hiện/Kết quả nghiên cứu (Findings/Results)
– Thảo luận và Kết luận (Discussion and Conclusion)
– Tài liệu tham khảo
– Đối với các trích dẫn trong bài viết bắt buộc phải theo tiêu chuẩn APA.
– Bài viết phải đảm bảo chưa được công bố tại các công trình khác như: bài viết trên các Tạp chí, ấn phẩm của nhà xuất bản, và các ấn phẩm khoa học khác.
– Tác giả gửi kèm theo một tài liệu đính kèm, trong đó ghi rõ thông tin về tác giả, các công trình đã nghiên cứu trước đây (nếu có), chức danh khoa học, nơi công tác hoặc nơi đang học, số điện thoại và email để tạo thuận tiện cho việc trao đổi.
– Các bài viết khi gửi về Ban biên tập sẽ được Ban biên tập xem xét và sẽ phản hồi đến tác giả.
– Lưu ý: Các bài viết gửi về Ban biên tập phải phù hợp với các tiêu chí mà chúng tôi đã nêu ở phía trên cả hình thức lẫn nội dung. Các bài viết không đáp ứng được các tiêu chuẩn trên sẽ bị loại.

Những lợi ích khi tham gia viết bài

– Các tác giả không chỉ được in bài viết trong tuyển tập Social Life và giới thiệu bản điện tử trên nền tảng nghiên cứu và học tập mở: sociallife.vn mà còn có cơ hội được tiếp xúc và lắng nghe các ý kiến đánh giá của các chuyên gia, những nhà nghiên cứu có uy tín. Qua đó, làm giàu thêm kinh nghiệm viết bài nghiên cứu của mình.
– Ngoài ra, các tác giả viết bài còn được tham dự những buổi thảo luận chuyên đề, hội thảo hay các khóa học về các kỹ năng viết bài, thuyết trình v.v… do SocialLife tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín.
– Về nhuận bút dành cho bài viết chi trả theo định mức xuất bản theo thông lệ xuất bản ở Việt Nam bằng một văn bản riêng ngay sau khi sách được phát hành.

Thời hạn gửi bài

Gửi bài viết hoàn chỉnh trước ngày: 20/11/2023
Mọi thắc mắc và các bài viết theo đúng tiêu chí trên xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ sau: lienhe@sociallife.vn
Xem Thư mời viết bài SocialLife Review: https://drive.google.com/…/1r3HIz2I3PCBXASzX9h3…/view…
Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự cộng tác tích cực từ các tác giả.

Viện SocialLife

kinh doanh cho gioi tre

SLO - Theo một nghiên cứu vào năm 2021 của tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thuộc Liên hiệp...

xuat khau ld 16729989735061332499022

SLO - Bỏ bằng cao đẳng và công việc kỹ thuật để sang Đài Loan làm công nhân xây dựng,...

nguon anh 1

SLO - Tại TP HCM, nhiều dịch vụ mở rộng cũng đang cần nhiều nhân lực là phụ nữ trung...

onkk 3472 1709776245121 17097762456031278782813 1

SLO - Người dân cần thường xuyên theo dõi kết quả quan trắc chất lượng không khí đề kịp bảo...

kinh doanh cho gioi tre

SLO - Theo một nghiên cứu vào năm 2021 của tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thuộc Liên hiệp...

o nhiem

SLO - Liên tiếp nhiều ngày qua, Hà Nội là một trong những thành phố đứng hàng đầu thế giới...

o nhiem khong khi 170990693580235384531

SLO - Không khí ô nhiễm, đeo khẩu trang chống bụi độc, mua máy lọc không khí, truyền tai nhau...

Nang Nong 6

SLO - Thời tiết nắng nóng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ngoài da, thường gặp nhất là bệnh...

z5225513537623 a225b723d2ad103e255586f1ebe58d50 1

SLO - Lăng kính của tài xế xe ôm công nghệ - những người luôn sẵn lòng chia sẻ câu...

20231027 XHH Tri Thuc Biasach130x205 01 Copy

SLO - Chắc hẳn rằng bạn đọc quen thuộc của SocialLife biết đến PGS.TS Phạm Văn Quang với các tác...

180502 day manh dao tao nghe cho nguoi khuyet tat UECC

SLO - Có lẽ Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3) tại Việt Nam dần dà được đón mừng theo cái...

7941 20230107051059 img 8864

SLO - Tôi có cái duyên phước được học về đạo Phật. Bên cạnh nền nếp gia đình truyền lại...

4motgocnhocuathelighthousekhonggiandocdanhchonguoilonanhnamthihouse

SLO - Sau đại dịch, “chữa lành” là một trong những từ khóa được nhiều người quan tâm tìm kiếm....

PCT1

SLO - Đây là bài diễn văn của cụ Phan Châu Trinh năm 1925 tại Sài Gòn, sau khi Pháp thấy...

vna potal 5 doan cong tac cua bhxh viet nam kiem tra don doc va thao go kho khan vuong mac trong trien khai goi ho tro tu quy bao hiem that nghi stand 1

SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...

244769967 617531236076238 7411439632355575596 n 5888

SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...

myphong 15488235502671856245315

SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...

nguoi lao dong

SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...

SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...